Žilinská diecéza pozýva na

BENEFIČNÝ KONCERT PRE KATEDRÁLU

Koncert sa uskutoční pod záštitou žilinského biskupa Tomáša Galisa a primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho. Koncert podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Live prenosPlagát

OBNOVA KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

 

Od vzniku Žilinskej diecézy boli realizované potrebné výskumy, po ktorých sa v rokoch 2020-2021 pristúpilo k obnove exteriéru veže a kostola. Predpokladané náklady na obnovu exteriéru predstavujú sumu 1,53 mil. eur. Čiastka 801,6 tis. eur je z dotácie MK SR, čiastku 730 tis. eur je potrebné financovať z vlastných zdrojov a darov. V roku 2021 je nám potrebné z darov ešte získať približne 550 tis. eur (údaj k 2.7.2021).

Fotogaléria

Priebeh prác na Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

BENEFIČNÝ KONCERT PRE KATEDRÁLU

hosť

For You Acapella

termín

sobota 14. augusta
o 19.45

miesto

Katedrála Najsvätejšej Trojice
v Žiline

Lístky distribujeme za príspevok v odporúčanej hodnote 10 € na vrátnici Biskupského úradu, Jána Kalinčiaka 1, Žilina (v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00) alebo online. 

Čistý výťažok z koncertu pôjde na obnovu žilinskej Katedrály Najsvätejšej Trojice.

Viac info: icommunio@gmail.com a v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 Dušan Václav (0904 164 223)

AKÝM SPÔSOBOM POMÔCŤ?

OSOBNE – hotovostným darom v katedrále alebo na fare Farnosti Žilina – mesto alebo v Diecéznom centre v Žiline na Ulici Jána Kalinčiaka 1, Žilina.

BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM – platbou na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni

SK76 0900 0000 0051 6809 6264

alebo platbou na bežný účet Žilinskej diecézy SK97 1100 0000 0026 2586 5679, ak by ste nechceli, aby vaše darcovstvo bolo viditeľné. Možné je využiť platbu za pomoci QR kódu.Podporte obnovu

 

For You Acapella.